Yrittäjämäinen johtajuus ei ole yksin päättämistä

”Nykypäivän ja tulevaisuudessa vahvistuvat työelämän haasteet murtavat vanhoja tapoja niin, että myös ihmisissä ja toimintatavoissa tulee tapahtumaan suuri muutos”, pohjusti Risto Siilasmaa, yksi Johtajatulien pääpuhujista.

Siilasmaa painotti puheessaan yrittäjämäisen johtajuuden korostumista nykypäivän työelämässä. Se ei tarkoita, että kaikista tulee yrittäjiä, vaikka yrittäjyyden oletetaan lisääntyvän suuresti. Yrittäjämäisellä johtajuudella tarkoitetaan ajatusmallien muutosta enemmän suuntaan ”mitä minä voin tehdä asialle”.

Näkökulma syventää yksilön myönteistä vastuuta omasta ympäristöstään, kehityksestään, mutta myös yhdessä tekemistä. Kukaan ei pysty toimimaan yksin, tarvitsemme työpareja, tiimejä ja verkostoja onnistumiseen. Ei ole niin, että ongelmien hoitaminen on vain muiden vastuulla ja minulla lupa marmattaa. ”Jos huomaa epäkohdan, siihen on velvollisuus puuttua”, muistutti Siilasmaa.

Katsotaan kauas ja nähdään lähelle
Sade ei haitannut kuulijoita, kun Risto Siilasmaa puhui Johtajatulilla Evolla elokuussa.

Johtajat seisovat usein päätöksenteon päällä. On kuitenkin hukkaa katsoa vain omaa näkökulmaa, parempi on kuunnella ja ymmärtää. Siilasmaa kehotti luottamaan faktojen olevan onnistumisen paras ystävä.

”Meidän ei tulisi pelätä tietoa, vaan ottaa parhaat asiantuntijat ja paras osaaminen käyttöön, kun teemme päätöksiä, suunnittelemme tulevaa tai arvioimme mennyttä”, hän sanoi ja korosti johtajien toimivan suunnannäyttäjinä, ei matkan kontrolloijia.

”Lyhytnäköisyys on onnistumisen suurin vihollinen. Johtajien on annettava tavoitteita ja puhuttava tavoitteista. Mittareilla voidaan mitata jotain tiettyä asiaa, mutta tavoitteiden tulee olla vahvasti perustana. Mittareilla ei saavuteta tavoitteita.”

Tärkeänä osana yrityskulttuuria kuuluu myös olla jatkuvasti valppaana ja luoda turvallinen ympäristö, jossa ei ole aikaa epäonnistumisten panttaamiselle. Tämä on tuttua erilaisten startup- sekä peliyritysten työkulttuurista: on saatettu tehdä sata flopannutta kokeilua, mutta se sadasensimmäinen onkin menestys. Tällainen kulttuuri vaatii myös rohkeutta kuopata idea tai suunta sopivalla hetkellä ja kohdistaa resurssit uuteen.

”No news is bad news. Parempi kertoa huonot uutiset nopeasti, niin niihin on vielä mahdollista reagoida. Hyviä on aikaa odottaa,” muistutti Siilasmaa tarkoittaen työntekijöiden ja johtajan välistä vuorovaikutusta ongelmatilanteiden ehkäisyssä.

Turvallisen ympäristön lisäksi hän puhui rohkaisusta, uudelleen ajattelusta ja vanhojen perinteiden haastamisesta. Siilasmaa kannustaa aina vaihtoehtojen kulttuuriin pyytämällä työntekijöitään kertomaan uudelle idealle myös toisen vaihtoehdon. Toiminta pakottaa ajattelemaan myös toisin, muitakin vaihtoehtoja, vaikka ne olisivatkin huonompia kuin ensin ehdotettu. Ajatusten urauttaminen yhteen uomaan kun on liian helppoa.

”Jos uskallatte haastaa, onnistutte paremmin. Uutta ei löydy, jos ei usko että vanha voi olla väärä”, haastoi Siilasmaa. Kaikessa toiminnassa tärkeimpiä ovat Siilasmaan mukaan kuitenkin asiakkaat ja tuotteet. ”Merkitsevää on tapa, millä ne tuotetaan – kaikki hyvä seuraa tästä.”

Siilasmaa painotti lopetuksessaan oman roolin ja työn merkityksen löytämistä itse. Silloin käytämme aikamme oikeisiin asioihin: ”Jokaisen tulee miettiä, mikä on se oma tärkein asia omassa työssään. Jokaisen.”

Lue lisää

Mitä Metsähyvinvointi teki Johtajatulilla?: Välineitä ja inspiraatiota Johtajatulilta

Oppeja partiossa johtamisesta: Näkökulmia partiossa johtamisesta työelämään

Johtajatulet-verkkosivu