Metsähyvinvointia opetukseen

Arto Ojutkangas Lapin ammattikorkeakoulusta kertoo, kuinka hyödynsi Metsähyvinvointi-sivustoa kursseillaan.

Toimin lehtorina Lapin ammattikorkeakoulun metsätalousinsinööri (amk) -koulutuksessa opettaen liiketalouden eri aineita ja johtamista. Olen seuraillut Metsähyvinvointi.fi-sivustoa sen jälkeen, kun osallistuin Metsähyvinvoinnin Siivittäjien ”Kaikissa meissä asuu pieni johtaja” -valmennukseen Vierumäellä. Oli mukava havaita, miten perinteisen ”jäyhälle” metsäalalle tuotiin uusia raikkaita tuu­lahduksia pätevien ja innostavien kouluttajien myötä.

Myöhemmin oli hieno nähdä, miten laajasta metsätalouden työhyvinvoinnin kehittämisohjelmasta kaikkiaan oli kysymys. Metsäala todellakin tar­vitsee ja ansaitsee työhyvinvoinnin kohottamista korkealle tasolle ja osaamisen ja työkulttuurin free­sausta. Sivustoa seuratessa onkin ollut ilo seurata tuloksia ”kentältä”, innostusta ja uutta luovaa po­sitiivista energiaa, jota tarvitsemme nykyisessä työssämme metsäalalla.

Hyödynsin sivustoa omassa opetuksessani

Nuorilla lienee metsäalasta vielä mielikuva ”jäyhänä” alana, joten blogit osoittivat, että metsäalallakin nähdään nykyään tarve ns. pehmeiden arvojen huo­mioimiseen ja ymmärretään, että niiden avulla kohotetaan työhyvinvointia ja työn tekemisen ja koko työ­kulttuurin laatua. Tätähän nuoret itse myös arvostavat ja odottavat omalla työurallaan saavutta­vansa.

Päätin hyödyntää sivustoa johtamisen opintojaksollani ”Johtaminen ja työyhteisötaidot” sekä päivä­koulutus- että monimuotoryhmälle. Tutkailujen jälkeen päädyin laatimaan harjoitustehtävän liittyen sivuston blogeihin. Niissä kiinnosti niiden autenttisuus, nehän ovat opiskelijoiden näkökulmasta met­säalan ”elävästä elämästä” tulevia viestejä siitä, mitä asioita ihmiset tällä hetkellä pitävät tärkeinä ja haluavat edistää, ja näin ollen myös hyviä saamaan opiskelijat valveutumaan ja motivoitumaan tä­män tyyppisten aiheiden omaksumiseen.

Oppimispäiväkirja ja keskustelua blogeista

Opiskelijat tutustuivat ryhmittäin kaikkien blogikategorioiden blogeihin ja laativat oppimispäiväkirjan oman kategoriansa blogeista. Päiväkirjasta he laativat esitysdiat, jotka esitettiin ja keskusteltiin tun­neilla. Heitä kannustettiin myös omien luovien ajatustensa esille tuomiseen esityksessä.

Ohessa ote tehtävänannosta:

Oppimispäiväkirjan laadinnan näkökulmana on poimia blogeista asioita, jotka antavat ryhmän mielestä teille eniten hyötyä valmentautumisessa omiin tuleviin johtamistehtäviin ja sekä aut­tavat teitä ymmärtämään ja sopeutumaan tulevaan metsäalan työorganisaatioonne ja työym­päristöönne.

Ryhmä tutustuu kaikkiin aihepiirin blogeihin ja poimii päiväkirjaan haluamansa aihepiirit. Lisätkää myös omia kommenttejanne tekstiin.

Päiväkirja laaditaan pääasiallisesti itse kirjoittamalla, joitakin esimerkkiosioita voi liittää kopioimalla. Lisäksi voitte poimia oppi­mispäiväkirjaan Metsäjohtamisen työkirjasta haluamianne kohtia.

Päiväkirjan perusteella ryhmä laatii esitysdiat, jotka esitellään tunneilla. Esitykseen voi liittää myös lyhyen videon, joita oli joissakin blogi-kirjoituksissa. Videosta ja sen pituudesta tieto mi­nulle etukäteen, jotta voin suunnitella esitysten ajankäyttöä.

Esityksissä luovia kommentteja ja avointa käsittelyä

Esitystunneista syntyi mielenkiintoisten keskustelujen sarja. Vaikka usea ryhmä oli tehnyt päiväkir­jansa saman kategorian blogeista, esityksissä oli vaihtelua riittävästi. Blogit olivat selvästi onnistu­neet rohkaisemaan ja innostamaan opiskelijoita. Esityksiin tuli mukavasti mukaan heidän omia luovia kommenttejaan, ja asioita käsiteltiin avoimesti ja positiivisesti. Ilmapiirissä oli juuri sitä, mitä varten Metsähyvinvointi-hanke on toiminut!

Harjoitus onnistui siis hyvin ja voin suositella sitä lämpi­mästi. Johtamisen opetuksessa joutuu oman kokemukseni mukaan monesti pohtimaan, miten toimimalla opiskelijat saisi avautumaan ja ”laittamaan itsensä likoon”, jolloin he myös väistämättä omaksuvat parhaiten. Tässä harjoituksessa se onnistui.

P.s. Kaikki metsäalan opettajat, lämmin toiveeni on, että myös te löydätte Metsähyvinvoinnin hyödyllisyyden opetuksessanne. Ja esimerkiksi voitte aivan vapaasti käyttää omaa tehtävääni suoraan tai soveltaen. Mielenkiinnolla kuulisin myös, mitä te olette keksineet. Ehkä voin itse hyödyntää ideoitanne omilla myöhemmillä kursseillani! Yhteystietoni ovat alla.

Kirjoittanut

Arto Ojutkangas
Lehtori
Lapin ammattikorkeakoulu, metsätalousinsinöörikoulutus
etunimi.sukunimi@lapinamk.fi
puh. 040 831 4836