Metsäopettajien Akatemian kurssi haastoi opettajat kehittämään taitojaan

Kurssin pääkouluttaja professori Kirsti Lonka kävi Majvikin lähijaksolla läpi osallistujilta saamaansa palautetta heidän arjen haasteistaan.

Metsäopettajien Akatemian Tulevaisuuden taidot – Sulautuva koulutus metsäalan opettajille -kurssi järjestettiin keväällä 2020. Kurssille osallistui 20 opettajaa Metsäkoulutus ry:n jäsenorganisaatioista kaikilta koulutustasoilta ympäri Suomen.

Kurssin aloitustilaisuus oli tammikuussa, minkä jälkeen alkoi ensimmäinen etäopiskelujakso. Opettajat suorittivat oppimismoduuleita, jotka koostuivat erilaisista harjoituksista ja havainnollistavista ja opetuksellisista videoista. Materiaaliin kuului myös vuorovaikutuksesta ja oivaltavasta oppimisesta kertovat kirjat.

Ensimmäisestä tapaamisesta lisää täällä.

Kurssin verkkomateriaali koostui mm. tehtävistä sekä videoista, joilla oli näytelty erilaisia vuorovaikutustilanteita. Kuvan videolla Markus Talvio kertoo teoria- ja käytäntöpohjaisesti vastuullisen päätöksenteon merkityksestä opettajan työssä.
Erilaiset ryhmissä ja pareittain tehtävät harjoitukset olivat pääosassa Majvikin läsnäkoulutusta.

Maaliskuussa kokoonnuttiin kahden päivän lähitapaamiseen Majvikiin Kirkkonummelle. Tämän lähikoulutuksen keskeisenä tavoitteena oli päästä käytännössä näkemään ja harjoittelemaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja.

Lue lisää maaliskuun lähikoulutuksesta täältä.

Majvikin koulutuksen ja huhtikuussa pidetyn lopputapaamisen välissä oli toinen etäkoulutusjakso, jonka aikana opettajat suorittivat jälleen itsenäisesti uusia moduuleja. Kurssin sisältöjä rakennettiin ja mukautettiin kurssin edetessä tavoitteiden ja toiveiden mukaisesti. Kun koronaepidemia iski päälle kesken kevään, sisältöihin lisättiin esimerkiksi osio etäopetuksesta.

Epidemian aiheuttamat muutokset opetukseen vaikuttivat paljon myös viimeisen tapaamisen sisältöön, keskusteluun ja järjestämiseen, kun tapaaminen pidettiinkin etäyhteydellä. Havaittiin yhdessä, että vuorovaikutus- ja tunnetaitojen hallinta ovat etäopetuksessa vähintään yhtä tärkeitä kuin totutussa lähiopetuksessa.

Opetusmoduulien sisällössä oli videoita ja tehtäviä tavallisista tilanteista ja niiden skenaarioita. Tarkoitus ei ollut valita vain oikeaa vastausta, vaan tarkastella eri vaihtoehtoja ja oppia sitä kautta havainnoimaan erilaisia tilanteita ja toimintaa niissä.
Kurssin lopputapaaminen 17.4. järjestettiin etäyhteydellä. Tapaamisessa tehtiin ryhmätöitä, keskusteltiin ajankohtaisista haasteista ja pidettiin myös yhteinen lounashetki.

Osallistujilta saadun palautteen perusteella kurssi toi paljon lisää ymmärrystä vuorovaikutuksesta, sisäisestä motivaatiosta ja oivaltavasta oppimisesta. Mukavaa oli, että tärkeimmät löydökset vaihtelivat, eli kaikki olivat löytäneet jotain juuri itselleen soveltuvaa. Sitoutuneisuudesta kertoo myös se, että koronaepidemian opettajille aiheuttamasta lisääntyneestä työkuormasta huolimatta kaikki olivat mukana loppuun asti.

Miten jatkuu?

Metsämiesten Säätiö myönsi kevään 2020 apurahapäätöksessään Metsäopettajien Akatemialle rahoituksen, jolla toteutetaan syksyllä 2020 kurssin evaluointi ja järjestetään keväällä 2021 seuraava kurssi. Kurssin sisältö on rakennettu niin, että se on mahdollista toistaa niin monta kertaa kuin halutaan.

Lisätietoja

  • Laura Kammonen, Metsäteho Oy, 040 570 4777, [email protected]
  • Heikki Pajuoja, Metsäteho Oy, 040 528 4359

Metsäopettajien Akatemian verkkosivu

Tiedote 13.6.2019: Metsäopettajien Akatemia kokoaa opettajat ympäri Suomea kehittämään työssä tarvittavia vuorovaikutuksen sekä innostavan opettamisen taitoja