Metsäpäivillä tavattiin

Metsäpäivillä tavattiin

Avajaisten arvokkaat puheenvuoron pitäjät totesivat, että tarvitsemme avoimuutta, Linux–ajattelua, co-creationia ja millä kaikilla sanoilla kuvattiinkaan sitä, että selviämme kyvyllämme olla yhdessä enemmän kuin osiemme summa.

Tätä teemaa jatkoimme otsikolla ”Pinnan alla syntyy uutta” lähes täyden salin kanssa. Metsäyhdistyksen Sirpa Kärkkäisen ja Metsähallituksen Kii Korhosen ennakkoluulottomasti ideoimassa seminaarissa saatiin ajatussyötteitä arkimetsien hyödyntämisestä, luontokokemusten psykologisesta taustasta, sienistä biotekniikan kumppaneina ja kaikkien ajattelun hyödyntämisestä. Saatiin mahdollisuus virkistää ajattelua uusilla näkökulmilla.

Lyhyiden alustusten jälkeen ryhdyimme tuumasta toimeen ja työstimme aiheita eteenpäin yhdessä osallistujien kanssa. Arkimetsien hyödyntäjistä osallistujat valitsivat neljä tärkeintä kohderyhmää, joille tuotettiin 51 ideaa arkimetsän hyvinvointitarjonnan lisäämiseksi. Näistä ideoista 22 liittyi liiketoimintamahdollisuuksiin. Metsähallituksen Joel Erkkonen oli tyytyväinen tulokseen. Luontokokemusta sai tutkia mielikuvarentoutumisessa psykologi Kirsi Salosen johdolla. Sienistä ja niiden lukemattomista bioteknisistä hyödyntämismahdollisuuksista pääsi jututtamaan professori Annele Hatakkaa.

Kaikkien ajattelun käyttöönoton pohdinnoissa tunnistettiin jo olemassa olevia hyviä käytäntöjä esimerkiksi ideoiden keräysjärjestelmissä ja niiden systemaattisessa käsittelyssä. Opittavaakin löysimme. Mietimme aidon kuuntelun ja erilaisuuden hyödyntämisen vaikeutta käytännössä. Siirrymmekö liian nopeasti ratkaisuihin ja toimintaan? Tunnistammeko asiat joissa saataisiin parempi ratkaisu kuulemalla myös niitä toisenlaisia? Osaammeko havainnoida ”tyhjällä mielellä” – laittaa omat mielipiteemme, näkökulmamme ja asenteemme edes hetkeksi syrjään? Totesimme, että ainakin meillä on kyky oppia nämä asiat. Parhaiten tämä oppiminen tapahtuu tekemällä. Mennään vaikka kävelylle ihmisen kanssa, joka on toisenlaisesta elämänpiiristä kuin itse on. Keskittymällä kuunteluun ja oppimiseen saatamme löytää aarteen!

Metsäpäivien materiaalit löydät täältä.

Lue myös tämä: Suomen Metsäyhdistys: Liika viisaus ei tuota innovaatioita

Kirjoittaja

Tuija Tähtinen
MMM, yritysvalmentaja
www.valmennuksenvire.fi