kehittäminen

Tarvitaanko tulos- ja kehityskeskustelua?

Vastaan heti alkuun otsikon kysymykseen: kyllä tarvitaan. Paljon keskustellaan tulos- ja kehityskeskustelun tarpeellisuudesta. Yksityisellä sektorilla siitä on joissakin organisaatioissa luovuttukin. Ei kannattaisi, sillä keke on hyvä työkalu, vaikka vaatiikin kehittämistä. Kehityskeskustelu on pysähtymishetki sekä työntekijälle että esimiehelle. Näin myös silloin, kun työyhteisössä joka päivä on kehittämispäivä. Keskustelua käydään monesta muustakin syystä kuin palkkauksen tarkistamisen takia… Lue lisää Tarvitaanko tulos- ja kehityskeskustelua?

Metsäpäivillä tavattiin

Avajaisten arvokkaat puheenvuoron pitäjät totesivat, että tarvitsemme avoimuutta, Linux–ajattelua, co-creationia ja millä kaikilla sanoilla kuvattiinkaan sitä, että selviämme kyvyllämme olla yhdessä enemmän kuin osiemme summa. Tätä teemaa jatkoimme otsikolla ”Pinnan alla syntyy uutta” lähes täyden salin kanssa. Metsäyhdistyksen Sirpa Kärkkäisen ja Metsähallituksen Kii Korhosen ennakkoluulottomasti ideoimassa seminaarissa saatiin ajatussyötteitä arkimetsien hyödyntämisestä, luontokokemusten psykologisesta taustasta, sienistä… Lue lisää Metsäpäivillä tavattiin

Monimutkainen maailma edellyttää uusia tapoja hyödyntää asiantuntemusta

Jokainen meistä hyötyy yhdessä ajattelemisen taidoista.  Jatkuvan muutoksen keskellä ratkaisujen löytäminen edellyttää mielikuvitusta – kykyä nostaa esiin monia ratkaisuja – itsestä ja muista.  Yhdessä hahmotamme todellisuuden moniulotteisemmin ja saamme aikaan oikeamman kuvan ratkaistavasta asiasta ja ratkaisuvaihtoehdoista. Olemme kokeilleet erilaisia yhdessä ajattelemisen välineitä myös Metsähyvinvoinnin Siivittäjien kokoontumisissa.  Siivittäjäthän ovat metsäalalla työtä tekeviä henkilöitä, jotka ovat aktiivisesti… Lue lisää Monimutkainen maailma edellyttää uusia tapoja hyödyntää asiantuntemusta

Työhyvinvointia ja tuloksia tiimityöstä

Hanke syventää tieto-taitoa metsäpalveluja tuottavien tiimien toiminnasta ja työnjaosta sekä erityisesti myyntityöstä. Tällöin tarkastellaan kahta tasoa:
1. Yksilötaso: millaista on tuloksellinen myynti ja myyjä
2. Tiimi/organisaatiotaso: millaista on tiimin toiminta, ongelmanratkaisukyvyt ja miten tiimejä nivotaan toimivaksi kokonaisuudeksi.

Hanke alkoi 2014.

Yhteyshenkilö

Pasi Pakkala
puh. 0400 780 029
pasi.pakkala[at]mamk.fi
Mikkelin Ammattikorkeakoulu

Hajautettujen asiantuntija-organisaatioiden toimintamallit

Metsänhoitoyhdistykset ovat menossa kohti historiansa suurinta muutosta, joten organisaation ja toimihenkilöiden selviytymistä on tuettava. Avuksi lähdettiin kehittämään toiminta- ja johtamismalleja. Kehitystyössä yhdistyivät Mikkelin ammattikorkeakoulun Metsätalouden laitoksen kokemus neuvontaorganisaatioiden valmennuksesta, Peili-valmennuksesta, kehitetyn työtyytyväisyysmittariston käyttämisestä ja haastattelujen toteuttamisesta.

Hanke alkoi 2012 ja päättyi 2013.

Yhteyshenkilö

Pasi Pakkala
puh. 0400 780 029
pasi.pakkala[at]mamk.fi
Mikkelin Ammattikorkeakoulu