Neljä Metsäalan Johtamisakatemian kurssia tänä vuonna

Ihmiset ja osaaminen ovat metsäalan uudistumiskyvyn edellytys. On varmistettava, että metsäammattilainen jaksaa ja osaa kehityksen edellyttämällä tavalla. Tarvitsemme uutta ajattelua johtamiseen, uutta osaamista ja ymmärrystä kokonaisuudesta. Itsensä johtaminen on keskiössä meidän kaikkien työarjessa. Työverkostotaitojen jatkuva ylläpito on oleellinen osa metsäammattilaisenkin onnistumista.

Metsäalan Johtamisakatemia on pureutunut edellä mainittuihin teemoihin vuosina 2015–2017 kuudella kurssilla, jotka ovat koonneet yhteen 130 toimialan johtajaa ja vaikuttajaa sekä alan ulkopuolista henkilöä. Akatemia määrittää hyvää johtamista sisäisen motivaation ja positiivisen psykologian näkökulmista. Henkilökohtaisten vuorovaikutustaitojen merkitystä tähdennetään. Esimerkit palveluliiketoiminnan uudistamisen haasteista ovat pitäneet jalat tiukasti maassa.

Vuonna 2018 järjestetään neljä Johtamisakatemian kurssia, eli noin 100 uutta vaikuttajaa saa ymmärrystä ja osaamista ihmisten johtamisesta. Kurssien lisäksi vaikuttajabrunssit kokoavat jo osallistuneet yhteen jatkamaan ajankohtaisista ihmisten johtamisen, osaamisen ja hyvinvoinnin teemoista.

Metsäalan Johtamisakatemia 2015–2017 hankkeen on rahoittanut Metsämiesten Säätiö ja sen käytännön järjestämisestä on vastannut Metsäteho Oy. Akatemia on syntynyt osana Metsämiesten Säätiön Metsähyvinvointi-ohjelmaa, joka on todellistumassa ohjelmakauden synnyttäminä kiteytyminä, Metsähyvinvoinnin Silmuina.

”Metsämiesten Säätiön hallitus on päättänyt 1,5 miljoonan euron apurahojen jaosta vuodelle 2018. Rahoituksen pääpaino on metsäalan henkilöstössä. Säätiö juhlistaa tätä 70-vuotisjuhlavuottaan rahoittamalla 200 000 eurolla neljä Metsäalan Johtamisakatemian kurssia, joilla kehitetään ihmisten johtamista.” (Metsämiesten Säätiön tiedote 13.3.2018)

 

Lisää aiheesta

Metsäalan Johtamisakatemian sivuilta löydät lisää tietoa akatemiasta, kurssien ohjelmasta ja jo osallistuneista.

Metsähyvinvoinnin Silmut kietovat teeman, meidän jokaisen sekä yhteisön, kannalta merkitykselliset näkökulmat yhteen.