Vaikuttajabrunssilla aiheina jaksaminen ja työkulttuurin johtaminen

Suvi Kokkola osallistui Johtamisakatemian kurssille keväällä 2018 ja kertoi ajatuksiaan vaikuttajabrunssilla. 

Metsäalan Johtamisakatemian vaikuttajabrussi pidettiin tiistaina 17.4.2018 Finlandia-talolla.

Ohjelmajohtaja Heikki Pajuoja hahmotti metsäalan ja sen työntekijöiden tarpeita ja vaateita nykyisessä työelämässä. Millaisia muutoksia meillä on jo nyt tullut eteen ja mitä on odotettavissa? Missä kulkevat rajapinnat alojen välillä, millaisia ymmärrystä ja osaamista tarvitsemme? Miten pysymme innostuneina ja jaksamme, niin itse kuin myös luoda virettä työyhteisössä?

Brunssilla kuultiin Johtamisakatemiaan osallistuneiden puheenvuoroja omista näkökulmistaan, miten he näkivät akatemian teemojen yhtymän arkielämään, millaisia asioita on havahtunut huomaamaan ja mitä on ehkä jo lähtenyt syntymään. Kokemuksistaan kertoivat toiminnanjohtaja Suvi Kokkola (Metsänhoitoyhdistys Mänty-Saimaa), jäsenpalvelujohtaja Juha Jumppanen (Metsä Group) sekä toimitusjohtaja Janne Immonen (Tähtimetsä Oy).

Juha Äkräs: ”Jokaisen pitää löytää itselleen sopivat työkalut itsensä johtamiseen.”

 

Juha Äkräs (Hintsa Performance) kertoi käytännönläheisillä esimerkeillään työhyvinvoinnin vaikutuksesta yrityksen toimintaan mutta myös jokaisen henkilökohtaiseen suoriutumiseen ja jaksamiseen. Tutkimusten mukaan monissa yrityksissä on paljon työntekijöitä, jotka eivät ole sitoutuneita työhönsä. Tärkeää on, millä tavoilla saamme kasvatettua sitoutumista, koska sen tiedetään saavan toiminnan ja ihmiset loistamaan. Vaikka työn merkityksellisyyden löytäminen ja ymmärtäminen on viime kädessä jokaisen omissa käsissä, organisaatioissa voidaan vaikuttaa asiaan.

Äkräs peräänkuulutti myös kärsivällisyyttä ja armollisuutta. Kärsivällisyyttä tarvitaan erityisesti muutostilanteissa. Pitää jaksaa viestiä paljon ja kertoa aina, miksi asioita tehdään ja mihin ollaan menossa.

Työn lisäksi ympäristömme (ja me itse) asettaa meille koko ajan uusia vaatimuksia: perhe, liikunta, sosiaalinen elämä, oma kehittyminen…Vaikka on syytä muokata esimerkiksi työnsä järkevästi ja tehokkaasti, pitää olla armollinen: ei kannata optimoida jokaista minuuttia, vaan pitää olla vapautta vain olla. Esimerkiksi työpäivään voi olla hyvä jättää vapaita tunteja, koska aina tulee tulipaloja sammutettavaksi, ja joskus on oltava aikaa myös ajatella ja keskustella ihmisten kanssa. Myös muun elämän ajankäytön kanssa on hyvä olla johdonmukainen: sovitaan esimerkiksi yhteisistä ajoista perheen tai ystävien kanssa, eikä työ aja niiden yli.

Lisää

Metsäalan Johtamisakatemian sivu