Minun… Minun… Vai jakaisinko sittenkin?

Milloin tunnet olevasi erityisen onnistunut työssäsi? Silloin, kun kaikki tehtävä on ollut lähes puuduttavan tuttua? Vai silloin, kun olet juuri selvittänyt jonkin hankalan jutun tai löytänyt ratkaisun johonkin haastavaan ongelmaan? Vai silloin, kun olette juuri yhdessä porukalla onnistuneet loistavasti ja omalla osuudellasi olet auttanut teitä onnistumaan yhdessä?

Onnistumisen kokemukset antavat meille virtaa työssä. Huomaan niiden syntyvän usein, kun olen joutunut vähän enemmän ponnistelemaan jonkin asian eteen ja saavuttanut sen. Jos katson tarkkaan, olen joka kerta myös oppinut jotakin. Yhteiset kokemuksemme vahvistavat omaa osaamistamme. Porukkamme mahdollisuudet pärjätä ja onnistua vahvistuvat, kun jaamme kokemuksiamme ja oppimaamme.

Porukkamme mahdollisuuden pärjät ja onnistua vahvistuvat, kun jaamme kokemuksiamme ja oppimaamme.

 

Kaikkein vahvimmat ja parhaiten pärjäävät tiimit jakavat jatkuvasti kokemuksiaan ja osaamista toisilleen. Samalla ne myös arvioivat koko ajan omaa toimintaansa ja etsivät uusia kehittämiskohteita osaamisessaan. Ne valmistautuvat olemaan innovatiivisia ja muutoskestäviä eli keksimään ja löytämään uusia ratkaisuja nopeasti eteen tuleviin tilanteisiin ja haasteisiin.

Vahvojen tiimien innovatiivisuus pohjautuu yhteisen osaamisen jakamiseen, yhteisen älykkyyden hyödyntämiseen ja hyvään vuorovaikutukseen. Tiimien jäsenet uskaltavat pysähtyä olemaan tietämättömiä, ihmettelemään yhdessä ja kyseenalaistamaan totuttua. Useimmat vahvat tiimit ovat kehittäneet tähän säännöllisiä tapoja tai käytäntöjä.

Tiimien jäsenet uskaltavat pysähtyä olemaan tietämättömiä, ihmettelemään yhdessä ja kyseenalaistamaan totuttua.

 

Miksi säännöllinen ja tavoitteellinen kokemuksien ja osaamisen jakaminen tekee tiimeistä vahvoja? Mieti omaa työtäsi ja työporukkaasi. Mikä merkitys arjen vaihtelevissa tilanteissa on sillä, että tiedätte ja osaatte monipuolisesti ja paljon? Mitä kaikkea voisitte oppia toisiltanne? Mitä tietoa ja kokemuksia voisit itse jakaa porukallenne? Mitä tietämällä ja osaamalla voisitte kehittää työtänne kevyemmäksi, sujuvammaksi ja tuloksellisemmaksi? Mikä yhteinen pohdinta voisi auttaa asiakkaitanne sujuvoittamaan omaa työtään? Sujuisiko omakin työsi silloin vielä paremmin? Mitä omassa ajattelussasi pitäisi muuttua, jotta jakaisit nykyistä enemmän?

Mitä tietämällä ja osaamalla voisitte kehittää työtänne sujuvammaksi? Mitä omassa ajattelussasi pitäisi muuttua, jotta jakaisit nykyistä enemmän?

 

Vahvoilla tiimeillä on muutamia yhteisiä tunnusmerkkejä: Ne pysähtyvät säännöllisesti ihmettelemään ja jakamaan, ne osaavat käyttää yhteistä älykkyyttä ja niissä vallitsee psykologinen turvallisuus. Psykologinen turvallisuus on tärkeä olotila. Silloin jokainen tiimin jäsen uskaltaa, haluaa ja saa kertoa oman ajatuksensa. Ketään ei lokeroida, nolata tai tyrmätä, ja uskomukset, kuvitelmat ja urautumat jäävät taakse. Luottamus, avoimuus, armollisuus ja arvostus ruokkivat luovuutta, oppimista ja onnistumisia. Vahvat tiimit tulevat samalla luopuneeksi sisäisestä kilpailusta ja ryhtyvät tukemaan yhteistä onnistumista.

Luottamus, avoimuus ja arvostus ruokkivat luovuutta, ppimista ja onnistumisia.

Oletteko jo matkalla yhä vahvemmaksi tiimiksi?

 

Luku- ja tehtävävinkki

Vahvan tiimin rakennuspalikoita ja pieniä tehtäviä oman vaikutuksen pohdintaan löytyy kirjasta Minä ja Me – Uuden ajan metsäjohtamisen työkirja (Viluksela, Tähtinen, Toikkanen & Viljanen, 2016)

Lataa kirja itsellesi tästä linkistä: http://metsahyvinvointi.fi/tuotteet/

 

Marja VilukselaKirjoittaja

Marja Viluksela
Organisaatiovalmentaja, ennakoija, FM
Ajatuspari
marja()ajatuspari.fi
050 5294 294

 

 

 

 

Klikkaa muihin kirjoituksiin joihin tämä blogi liittyy:

Opin ja opastan    KehitymmeOsaamme