Sisäinen motivaatio on intoa ja paloa itse tekemiseen

MetsähyvinvointiSisäisesti motivoitunut ihminen syttyy työstä itsestään ja itse tekeminen tuottaa mielihyvää. Nykyisen työelämän tehtävissä perinteinen keppi ja porkkana -johtaminen ei enää toimi.

Osaamiseen ja uusiutumiseen perustuva työ vaatii työntekijöiden sisäistä motivaatiota huomioivaa johtamista. Ne yritykset, jotka onnistuvat valjastamaan työntekijöidensä sisäisen motivaation saavat käyttöönsä innostuksen tuottaman valtavan energian, jolla organisaation strategian tavoitteet saavutetaan ja ylitetään.

Motivoituneet työntekijät ovat Harvard Business Review:ssa julkaistun tutkimuksen mukaan 16 prosenttia tuottavampia kuin epämotivoituneet. Rohkeimmat arviot kohoavat jopa sata- ja tuhatkertaiseen tuottavuuteen. Motivoituneet työntekijät ovat myös 32 prosenttia sitoutuneempia työpaikkaansa kuin työntekijät, jotka eivät tunne paloa työtään kohtaan.

Itsenäisyys, yhteys ja taitavuus

Amerikkalaiset motivaatiotutkijat Desi ja Ryan ovat löytäneet kolme sisäisen motivaation avaintekijää, jotka ovat (vapaasti suomennettuina) itsenäisyys, yhteys toisiin ihmisiin ja taitavuus siinä mitä tekee. Näiden avaintekijöiden vahvistaminen onnistuu kun kiinnitämme huomiota yksilöiden vahvuuksiin ja kiinnostuksen kohteisiin. Etsimme ihmisille heille parhaiten sopivia tehtäviä ja opettelemme kompensoimaan heikkouksiamme toisten ihmisten avulla. Panostamalla siihen mihin meillä on luontaisesti lahjoja saavutamme todennäköisemmin huipputason.

Itsenäisyys

Sisäisesti motivoituneella työntekijällä on omaehtoista valinnan ja toiminnan vapautta. Hänelle annetaan tilaa toteuttaa työtä itsenäisesti ilman turhaa kontrollia.

Taitavuus siinä mitä tekee

Työntekijä tuntee itsensä kyvykkääksi, kokee saavansa aikaan asioita ja oppivansa uutta.

Yhteys toisiin ihmisiin

Työntekijä pitää työtään merkityksellisenä ja tuntee olevansa osa välittävää yhteisöä ja tekevänsä työllään hyvää muille.

 

Kirjoittaja

Tuija Tähtinen
MMM, yritysvalmentaja
www.valmennuksenvire.fi