Opiskelijat oivalsivat työelämätaitojen monipuolisuuden

Metsähyvinvointi ei ole vain työelämässä toimivien asia. Myös opiskelijat hyötyvät työelämätaidoista ja niiden kehittämisestä jo opintojensa aikana. Mutta mikä tärkeintä, opiskelijat ovat muutaman vuoden päästä työelämässä! On opiskelijan valttikortti olla valveutunut: ymmärtää työelämän muutoksen ja jatkuvan oppimisen vaatimukset, tuntea mistä motivaatio ja työn mielekkyys koostuvat ja miten niihin voi vaikuttaa.

Lehtori Arto Ojukangas hyödynsi johtamisen ja työelämätaitojen kurssillaan Metsähyvinvoinnin blogeja tehtävänannossaan. Lue täältä Arton tehtävästä ja huomioista. Kolmannen vuosikurssin opiskelijat Kaisa Paakkari ja Mari Auno kertovat alla omia ajatuksiaan oppimastaan.

Metsähyvinvointi
Lapin ammattikorkeakoulun metsäinsinööriopiskelijat Kaisa Paakkari (vasemmalla) ja Mari Auno

Kaisa kommentoi tehtävää näin:

  • Vuorovaikutustaitojen merkitys kasvaa lähes yhtä nopeasti kuin yhteydenpito ihmisten välillä monipuolistuu. Käytöstavat ja toisen ihmisen kunnioittaminen myös työelämässä on avain yhteisössä pärjäämiseen.
  • Metsäalalla vuorovaikutustaidot ovat erityisessä asemassa, sillä maan ja metsänomistaminen on usein hyvin tunteisiin vetoava asia.
  • Artikkelit/ videot olivat sopivan mittaisia, mikä helpotti aiheiden läpikäyntiä niin, että tehtävistä muodostui lopulta itselle ymmärrettävä kokonaiskuva.

Mari avaa kurssilla oppimaansa:

  • Blogitekstit avasivat uusia näkemyksiä positiiviseen johtamiseen ja työntekijöiden motivoimiseen
  • Oivallus positiivisen ajattelun merkityksestä työelämässä eteenpäin vievänä voimana ja voimavarana – hyvästit muutosvastarinnalle ja rohkeasti kohti uusia ideoita ja toimintatapoja. Erehdys voi olla vain merkki siitä, että kokeili jotain uutta. Ei pidä pelätä epäonnistumista!

Eväitä metsäopettajille ja -opiskelijoille

Metsähyvinvointi-sivuston sisältö on hyödynnettävissä kokonaisuutena opinnoissa niin itsenäisesti kuin ohjattuna esimerkiksi kursseilla. Voit kysyä myös meiltä apua, millä voisit päästä eteenpäin! Metsähyvinvointi järjestää myös avoimia tilaisuuksia! (Esim. Uteliaisuudella uuteen)

Lue myös Helsingin yliopiston metsäopiskelijoiden Uniforstin Johtaja-Akatemiasta

Ota yhteyttä:

Laura Kammonen
etunimi.sukunimi@metsahyvinvointi.fi
040 570 4777)