Moninaisuudesta löytyy ihmisissä piilevä potentiaali

 

Metsähyvinvoinnin ajankohtaistapahtumassa dosentti Marko Kesti Lapin yliopistosta kertoi, että suomalaisessa työelämässä on käytössä noin puolet ihmisten potentiaalista. Siis mahdollisuudesta saada aikaan tulosta ja onnistumisia. Haluammeko me metsäalalla tarttua tähän mahdollisuuteen?

Erilaisuuden hyödyntäminen on yksi tehokkaimmista keinoista ihmisissä piilevän potentiaalin käyttöönottoon. Monimutkaisessa maailmassa tarvitsemme toistemme moninaisia näkökulmia hahmottaaksemme todellisuutta ja löytääksemme toimivia ratkaisuja. Vuorovaikutus on se työkalu, jolla teemme yhteistä työtä. Tämä työkalumme taas toimii paremmin, kun osaamme havaita ja hahmottaa toisen ihmisen lähtökohtia samanarvoisina omiemme kanssa. Oli tämä toinen sitten työkaveri, asiakas tai yhteistyökumppani.

Vuorovaikutus toimii paremmin, kun osaamme havaita ja hahmottaa toisen ihmisen lähtökohtia samanarvoisina omiemme kanssa.

 

Tämä tunneälyksi kutsutun tekijän on todettu olevan perinteistä älykkyyttä, koulutusta ja työkokemustakin merkittävämpi työmenestyksen selittäjä. Tunneälyä voi mitata ja sitä voi kehittää. Eräs konkreettisimmista kehittämiskeinoista on lisätä omaan ja muiden persoonaan liittyvää ymmärrystä.  Tiimit, joissa moninaisuutta osataan arvostaa, tekevät parempaa tulosta ja yksilöt voivat paremmin.

Ihmisten erilaisuus haastaa meitä arjessa. Vastaamme tavallisesti haasteeseen antamalla sitä, mitä itse siinä tilanteessa toivoisimme tai pyrimme vain sietämään. Ratkaisuyrityksiä leimaa samanlaiseen sovittamisen toive, ei niinkään erialaisuuden arvon ja hyödyn näkökulma. Näin jää yksilöiden ja tiimien paras potentiaali saavuttamatta.

Tiimit, joissa moninaisuutta osataan arvostaa, tekevät parempaa tulosta ja yksilöt voivat paremmin.

 

Itsetuntemus mahdollistaa tietoiset valinnat ja oman maailmankuvan rajoittuneisuuden havaitsemisen. Itsetuntemus tekee tilaa moninaisuudelle. Moninaisuus taas auttaa ratkaisemaan ongelmia ja saamaan aikaan enemmän – monipuolisemmin, luovemmin ja kestävämmin. Samat ihmiset – uudet, paremmat tulokset.

 

2016 ilmestyi ainakin kaksi avartavaa kirjaa moninaisuudesta

Sari Ajanko: Moninaisuuden johtaminen – ytimessä johtajan itsetuntemus

Liisa Keltikangas – Järvinen: Hyvät tyypit

tuija_tahtinen_500_2Kirjoittaja

Tuija Tähtinen
MMM, yritysvalmentaja
Valmennuksen Vire Oy
www.valmennuksenvire.fi

 

 

 

 

Klikkaa muihin Silmu-kirjoituksiin joihin tämä blogi liittyy:

Innostumme Otan vastuun