Ihmisten johtamisella menestykseen

Asioiden ja prosessien hoitamisesta puhutaan paljonkin, muttei välttämättä kaikista tarpeellisista näkökulmista. Esimerkiksi asioiden toteuttamisen kykyyn ja uusien tapojen muodostamisen osaamiseen tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Asioiden ja prosessien hoitamiseen sisältyy aina inhimillisiä tekijöitä.

Johtajasta ja johtajuudesta keskustellaan paljon vähemmän kuin management-painotteisista johtamisteemoista. Olemme tottuneet teknologiakeskeisiin asiajohtajiin. Tulevaisuuden merkittäviä aineettomia menestystekijöitä ovat kuitenkin hyvä johtaminen, osaavat ihmiset ja tiedolla johtaminen. Ihmisten ja itsensä johtamiseen sekä vuorovaikutustaitoihin tulee panostaa tulevaisuudessa voimakkaasti.

”Johtamisessa ja johtamiseen liittyvissä keskusteluissa ihmisiin suuntautuminen, Metsäalan Johtamisakatemian kohde, on nykyisin helposti johtajien ns. epämukavuusalueella. Toimintamme on tasokasta tälläkin osa-alueella, mutta kehitettävääkin löytyy. Tavoitteena on olla maailman kärkeä tiedollisen ja taidollisen metsäosaamisen lisäksi ihmisjohtamisen saralla ”, linjaa Metsätehon toimitusjohtaja Heikki Pajuoja.

Vuoropuheluun liittyy voimakkaasti johtajayksilö ihmisenä. Pinnassa ovat niin johtajan kuin alaisenkin inhimillisyys, tunteet ja ajattelu. Tälle alueelle osuu myös hankalia ja vaativia johtamistilanteita, monesti epämukavuusalueena koettuina ”pakko hoitaa” -asioina.

Avoin ja luottamuksellinen vuoropuhelu on yksi työhyvinvoinnin keskeisimmistä peruspilareista. Ajattelun joustavuutta edistävät mielen virittämistä tukevat toimintatavat ja erilaisten ihmisten synnyttämä synergia. Johtaminen on yhdessä tekemistä.

Tulevaisuuden johtamistaidoissa – myös ”jokamiehen” itsensä johtamisen taidoissa – on keskeistä tilannetaju, tunteiden hallinta ja tunnesiteiden rakentamisen taito. Kaiken lähtökohtana ovat näkökulman vaihtamisen taito ja rakentava kyseenalaistaminen.

Ihmisten johtamisella menestykseen
Ihmisjohtaminen ja alaistaidot ovat keskeisiä menestyksen avaimia kaiken muun tarvittavan osaamisen ohella.

Blogi perustuu kirjaan: Åhman, H. & Neilimo, K. 2015. Johtajien tabut – ajatuksia ylimmän johdon työpöydän takaa. Suomen Liikekirjat Oy.