Työn kehittäminen

Sydän

Mielekästä työtä

Ajatteletko koskaan, mitä ajattelet työstäsi? Mitä työsi merkitsee sinulle? Mikä tekee työstäsi mielekästä – juuri sinulle? Mikä on asenteesi työhön? Jokaisella meistä on siihen oma tarinansa ja myös oikeus kertoa se. Se, että tunnemme vahvuutemme ja käytämme niitä työssämme tuo lisää mahdollisuuksia, motivaatiota ja energiaa. Aito kiinnostus kertoo suunnasta, josta vahvuutemme löytyvät. Työn mielekkyys on… Lue lisää Mielekästä työtä

Kehityskeskustelun suunta on eteenpäin

Kehityskeskustelut ovat osa monen työpaikan vuosirytmiä. Muodot vaihtelevat johtamisjärjestelmän edellyttämästä määrämuotoisesta toteutuksesta vapaamuotoiseen yhdessä pohtimiseen. Näitä keskusteluja käydään tyypillisesti 1 – 4 kertaa vuodessa. Kehityskeskustelu ei ole erillinen saareke. Sen onnistumisen pohjana olevaa luottamusta rakennetaan kaikkien arkisten kohtaamisten myötä. Kokemus keskustelujen hyödyllisyydestä vaihtelee, mutta hyötyjen realisoituminen, niin tässä kuin monessa muussakin asiassa, edellyttää systemaattista tekemistä… Lue lisää Kehityskeskustelun suunta on eteenpäin

Suomen metsäkeskus muutoksessa

Metsäkeskus muutoksessa hankkeen ydinajatus oli – työhyvinvointi syntyy toimivista proses-seista. Ensimmäiseksi tuettiin työn yhteistä kehittämistä: kahdessa rinnakkaisessa Muutospaja-prosessissa luotiin työkaluja työn sujuvuuden edistämiseen. Menetelmänä käytettiin Työter-veyslaitoksen kehittämää Muutospaja-työskentelyä. Toisessa vaiheessa hyödynnettiin pajoissa kehitettyjä työkaluja ja saatuja tuloksia metsäkeskuksen arjessa sekä seurattiin niiden vaiku-tuksia toimintaan.

Hanke alkoi 2012 ja päättyi 2014.

Yhteyshenkilö

Tuula Jusko
puh. 040 730 6978
tuula.jusko[at]metsakeskus.fi
Suomen metsäkeskus

SUJUV…oittamis…UUTTA arkipäivään

Häiriöt ja ongelmat ovat työn kehittämisen ponnahduslauta, ne antavat vinkkejä siitä mitä seuraavaksi kannattaa muuttaa ja parantaa Työn kehittäminen kannattaa, sillä häiriöt heikentävät työhyvinvointia ja tuottavuutta: Häiriöistä aiheutuu lisätyötä ja ylimääräistä kuormittumista Sujumaton työ on tehotonta työtä (työn tuottavuus heikkenee ja laatu kärsii) Työn ongelmat aiheuttavat helposti syyttelyä ja pitkittyessään ilmapiiriongelmia. Häiriöt ovat siis merkki nykykäytännön toimimattomuudesta.… Lue lisää SUJUV…oittamis…UUTTA arkipäivään